Tyrihans

På Tyrihans er det 18 barn i alderen 3-6 år. på Tyrihans har de en gruppe for skolestarterne. De kaller seg sjiraffklubben. På Tyrihans jobber det 4 voksne. En pedagog, en barne og ungdomsarbeider, en assistent og en tilrettelagt arbeidsplass.