Velkommen til oss

Askeladden barnehage er en privat barnehage. Barnehagen er eid av forledreforeningen i Helgeland Sparebank og A. Brandth AS. Barnehagen har 42 plasser fordelt på to avdelinger. Veslefrikk en småbarnsavdeling, 0-3 år. Tyrihans en avdeling for de større barna, 3-5 år. Vi følger pedagog og bemanningsnormen. Barnehagen har et stabilt og godt arbeidsmiljø. Barnehagen ligger på Skjervengan nært turområder som Vallia og Kippermoen.